Nordisk Bioresonans Forening

Forskrifter og etiske retningslinjer

Forskrifter og Etiske Retningslinjer for Nordisk Bioresonans Forening

1. Enhver bioresonans terapeut tilsluttet Nordisk Bioresonans Forening NBF forplikter å drive sin praksis seriøst og samvittighetsfull og alltid arbeide for pasientens beste.

2. Behandle kolleger med respekt, være åpen og dele sine kunnskaper med dem.

3. Gi pasientene en tydelig og muntlig beskrivelse av behandlingens formål.

4. Behandlingspriser må være synlig tilgjengelig for pasienten på behandlingsstedet.

5. Drive sin praksis etter offentlig godkjente lover og regler og ha et åpent forhold til det etablerte helsevesen. Følgende lover følges; Lov om alternativ behandling av sykdommer §1-11. Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdomer §1-7. Lov om pasientrettigheter § 1-9 og evt. Helsepersonelloven §1-77. Tillsvarende lover og regler for de nordiske land.

6. Være orientert om andre behandlingsformer. Ha innsikt i egen begrensning for å kunne henvise pasienter videre til adekvat behandling på en etisk forsvarlig måte.

7. Være oppdatert ved bl.a. etterutdanning, kurs, litteratur, tidsskrifter ect.

8. Behandle sine pasienter med respekt og overholde taushetsplikten.

9. Føre journal over gitt behandling. Jornalføring og oppbevaring skal skje i henhold til gjeldene lover og vedtekter.

10. Orientere seg om pasientens skolemedisinske-medisiner og deres virkning. Seponering av medisin må skje i samråd med legen.

11. Terapeuten har ikke lov til å gi løfter om helbredelse. Heller ikke være til hinder for at pasienten mottar hjelp fra andre terapeuter eller fra det offentlige helsevesen.

12. Terapeuten må ikke opptre på en slik måte at denne kan skade sine kollegers omdømme.

13. Terapeuten forpliker seg til å har en ansvarsforsikring.

 

Last ned dokumentet her