Nordisk Bioresonans Forening

Allergiplager

fatetrennerover

Allergiplager

Kan være en form for overfølsomhet som skyldes spesielle forandringer i kroppens immunforsvar.

Når kroppen reagerer allergisk på et stoff i kroppen frigjøres Histamin.

Noen vanlige utløser for allergiplager er:

• Melkeprodukter
• Hvete
• Gluten
• Egg
• Laktose
• Sukker
• Pollen
• Pelsdyr

Det som kan forårsake en reaksjon på pollen er en reaksjon mot proteinet.

Tarmen vår og matintoleranse:

Matintoleranser gir ikke alltid en straksreaksjon med en såkalt IgE-reaksjon. De fleste har en non-IgE reaksjon.

Tarmen vår har en stor betydning i vårt immunforsvar. Er det ubalanser i tarmfloraen kan dette påvirke kroppens immunforsvar negativt.

Ubalanser i tarmflora, ”lekk tarm”, manglende evne til å fordøye maten og matintoleranser henger ofte sammen.

Mistenker du å ha en matvareintoleranse?

Det er ikke alltid symptomene fra tarm som er fremtredende.

Andre symptomer kan forekomme som blant annet:

• Generell trøtthet
• Inflammasjon
• Leddproblemer
• Luftveisproblemer
• Hudproblemer
• Psykiske plager
• Nevrologiske plager
• Metabolisme og overvekt
• Autoimmune reaksjoner
• Kognitive problemer (glemskhet, konsentrasjonsproblemer etc)