Nordisk Bioresonans Forening

Pasientinformasjon

Viktig informasjon til pasienten om Bioresonansbehandlingen.

Hva er Bioresonansbehandling?

Bioresonansbehandling er en helhetlig behandlingsform som er svært effektiv.
Terapeuten måler kroppens energi og korrigerer ubalanser i kroppens celler.
Metoden er i likhet med måling av EKG og EEG.
Vi tar opp, behandler og sender tilbake kroppens egne informasjoner for å stimulere pasientens selvhelbredende kraft.
Vi behandler hele kroppens energi- og informasjonssystem.

Hvordan må en pasient forholde seg etter en bioresonansbehandling?

Pasienten må unngå alkohol og koffeinholdige drikkevarer i minst 6 timer etter en bioresonansbehandling.
Fordi det kan føre til hodepine og forsterker alkoholen.
Pasienten må drikke minst 1 ½ til 2 liter rent vann per dag mens man tar bioresonans behandlingen, for å rense ut avfallsstoffer / giftstoffer som blir frigitt gjennom behandling.
Pasienten må ikke stoppe med sine vanlige medisiner uten samråd med sin lege.

Mulige etterreaksjoner:
I noe tilfeller kan det oppstå reaksjoner avhengig av pasientens ubalanser. Spør din behandler for mer informasjon.

Lov og rettigheter: 

Bioresonansterapeuter jobber etter reglene i helsepersonelloven §1-77.
Lov om alternativ behandling av sykdommer §1-11
Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdomer §1-7
Dine rettigheter som pasient er: Lov om pasientrettigheter § 1-9
Personvernerklæringen må signes hos behandleren.