Nordisk Bioresonans Forening

Hva er bioresonans?

Hva er en bioresonansbehandling? 

Bioresonansbehandling er en helhetlig behandlingsform hvor terapeuten måler kroppens energi og korrigerer ubalanser i kroppens celler.
Terapeutene tar opp, behandler og sender tilbake kroppens egne informasjoner for å stimulere pasientens selvhelbredende kraft. Hele kroppens energi- og informasjonssystem behandles.

 

Bruksområder

 

Historie

Bioresonansterapi ble lansert av Franz Morell i 1977. Metoden brukes av leger i hele verden. Bioresonans blir en stadig mer brukt behandlingsform. Årsaken til dette er at man ikke bare vil gi pasienter en symptomorientert-behandling.
Bioresonansmaskinene våre medlemmer bruker er godkjent som medisinsk behandling innen EU og i mange andre land.

 

Om bioresonans

Kroppen og alle kroppens celler er omgitt av et elektromagnetisk svingningfelt, en frekvens. Frekvens kan forklares som kroppens strøm. Dette kan igjen forklares som energi. Maten vi spiser er en frekvens, som er energien vi trenger for å leve. Alt som lever, hver celle i kroppen, dermed hvert organ har sin egen frekvens/strøm. Disse frekvensene overfører informasjon

Alt i kroppen er bygget opp av celler, hver celle er en energifabrikk som utfører kjemiske prosesser. Dersom det blir ubalanse i den kjemiske prosessen i cellen, fører dette til ubalanse og sykdom.

Kroppen har et ledningsnett, meridianer som fører «strøm»/energier rundt i kroppen. Ledningsnettet/meridianene er knyttet til organer, skjelett, nervesystem – Kort sagt alt som finnes i kroppen. Cellene kommuniserer via dette ledningsnettet. Den kjemiske prosessen i cellene, stoffskifte, er resultat av informasjon fra frekvenser. Allergener fra mat, virus, bakterier, giftstoffer, tungmetaller og andre miljøgifter har alle sin egen frekvens. Dersom cellene feilinformeres fra disse gir dette ubalanse og sykdom i kroppen. Mangel på vitaminer og mineraler gir ubalanse i cellens kjemiske prosess. Stress påvirker frekvensen/ informasjonen/ kjemien i autonome nerveceller.

 

Terapi
De fleste bruker en måleteknikk hvor man måler meredianpunkter på fingrene eller/og føttene. Noen få bruker en tensor i stedet. Begge diagnosemetodene er smertefrie.

Under behandlingen får du elektroder på kroppen din avhengig av plager. Disse blir koblet til Bioresonansmaskinen. En behandling har mindre stråling enn en mobiltelefon, men er likevel ikke tillat for gravide. Grunnen til dette er at det ikke finnes undersøkelser om det kan skade babyen i magen til moren.

En behandling varer vanligvis fra 45-60 minutter

Les mer dokumentasjon om bioresonans som behandlingsform her

 

Etterreaksjoner:

I noe tilfeller kan det oppstå reaksjoner avhengig av pasientens ubalanser som: utslett fra før som blomstrer opp, hodepine, tørre slimhinner, fryse-og/eller svettetokter, dårlig smak i munnen, diaré, nyresmerter.

Erfaringen viser hvis pasienten ikke drikker nok vann etter behandlingen kan det øke sjansen for eventuelle etterreaksjoner som blir nevn ovenfor.